پروژه ها
طراحی، مدلسازی و ارزیابی عملگرد سیستم پت اختصاصی حیوانات پستاندار با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

توموگرافی تابش پوزیترون(PET) یک تکنیک تصویر برداری هسته ای است که از خصوصیات واپاشی منحصر به فرد رادیونوکلئیدهایی استفاده (PET) توموگرافی تابش پوزیترون می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند. در دسترس بودن دستگاه اختصاصی حیوانات این مزیت را دارد که امکان استفاده از توموگرافی تابش پوزیترون را برای فرآیندهای آزمایشگاهی در همه زمان ها...


طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی دستگاه اندازه گیری جذب ید جهت اندازهگیری فعالیت غده تیروئید

یکی از تجهیزات مفید مورد نیاز در بخش های پزشکی تشخیصی دستگاه اندازه گیری جذب ید می باشد که به کمک دتکتور سنتیلاتور قادر به شمارش پرتوهای خارج شده از تیروئید بیماران مبتلا به بیماری است و می تواند در زمان خیلی کوتاه جذب ید بیمار را اندازه گیری و در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئید کمک بسیار...


طراحی و پیاده‌سازی سیستم مبتنی بر ترکیب اطلاعات سنسور‌های مغناطیسی و تصاویر اولتراسوند جهت راهبری پروسه تزریق ستون فقرات کمری

هدایت و جایگذاری دقیق نوک سوزن در نقطه هدف، یکی از پروسه‌های مهم در مداخلات هدایت سوزن است. در این میان، تزریقات مفصل facet و ناحیه اپیدورال با توجه به نزدیکی محل تزریق به عصب، از جمله بارز‌ترین کاربرد‌هایی است که اهمیت دقت در این پروسه را نمایان می‌کند. امروزه روش غالب استفاده از دستگاه C-arm و...


ارزیابی میزان دز نشتی از اتاق های رادیولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالعه به روش توصیفی- مقطعی جهت تعیین میزان دز نشتی از بخش های راديولوژی تعدادی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران و همچنین دزیمتری در سایر بخش های مرتبط می باشد. در این پژوهش بخشی از مراکز راديولوژی اعم از اتاق پرتونگاری، سی تی اسكن، فلوروسکوپی و آنژيوگرافی (شامل مناطق تحت نظارت و تحت کنترل)...


مکان یابی توده های ریه در فانتوم برونش از طریق فیوژن تصاویر EBUS و CT در سیستم نویگیشن برونکوسکوپی

اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ریه برای بیماران در مراحل اولیه بیماری در حال افزایش است. برونكوسكوپي حين عمل يك روش تهاجمي زنده براي تشخيص ضايعات بدخيم ريوي است در حالي كه سونوگرافي تکمیلی انتهای ریه (EBUS) كه راهنماي مستقيمي براي مکان یابی سایت های خارج از درخت هوایی فراهم مي كند، به رويه ی استانداردي...


بررسی همبستگی نتایج آنالیز کمّی و کیفی در تصویربرداری PET/CT بیماران صرع لوب تمپورال در ایران

با توجه به حساسیت 50 درصدی تصاویر PET برای تشخیص صرع لوب تمپورال، نتایج بدست آمده از آنالیزهای کمی در تایید و کمک به تشخیص ناحیه درگیری موثر است. با توجه به اینکه تشخیص ناحیه درگیری، ممکن است در نهایت برای تشخیص کانون صرع و جراحی آن ناحیه منجر خواهد شود، حصول اطمینان از صحت تشخیص دیداری،...


ارایه روش جدید جایگذاری پیچ در مهره های کمری به کمک انطباق سطوح تصاویر استریو حین عمل و تصاویر CT قبل از عمل ستون فقرات

ستون فقرات یکی از بافت های بسیار مهم و حیاتی است که به دلیل ساختار پیچیده اش و نیز حساسیت ساختارهای عروقی-عصبی احاطه کننده آن همواره مورد توجه بوده است. در میان عمل های جراحی صورت گرفته روی این بافت عمل جایگذاری پیچ در مهره ها بسیار حائز اهمیت است.عمل جایگذاری پیج در مهره ها به منظور...


طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ماژول پردازشی پاسخ ساقه مغز به محرک‌های پیچیده شنوایی

تـشخیص بـه موقـع کم شنوایی در کودکان و متعاقـب آن مداخلـه درمـانی بـه موقـع، باعث ارتقای سطح سلامت و پتانـسیل هـای کـودک در تمـامی حیطه های رشدی و تواناییهای شناختی وی مـی گـردد و عـدم تشخیص و مداخله درمانی به موقع بـا خطـر افـزایش اخـتلالات یــادگیری همــراه بــوده و بهــای تمــام شــده مداخلــه، درمــان آموزشهای تخصصی، هزینـه­هـای...


طراحی فرآیند جااندازی استخوان گونه، پیش از عمل، به کمک اطلس CT برای استفاده در سامانه راهبری جراحی

در جراحی های جاگذاری پروتز در ناحیه میانی صورت یک چالش بسیار بزرگ اطمینان از قرارگیری پروتز در محل دقیق برنامه ریزی شده است چرا که در غیر این صورت نتایج بالینی و رضایت بیمار مطلوب نخواهد بود. ما در این پروژه به دنبال توسعه یک سیستم راهبری جراحی در حوزه جراحی فک و صورت هستیم. این...


طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان

کاربرد سیگنال های TEOAEو ABR در کلینیک ها جهت بررسی سلامتی یا عدم سلامتی مسیرهای شنوایی و تعیین آستانه های شنوایی است. قیمت بالای نمونه های وارداتی این سیستمها و ظرفیتهای مالی محدود تامین آنها از سوی دیگر، دسترسی بهنگام بیماران و متخصصان شنوایی شناسی را به این سیستم ها محدود کرده است و شانس تشخیص به...