خدمات

1- آموزش در حوزه ام.آر.آی.

2- خدمات مشاوره و پژوهش های مشترک در حوزه تصویربرداری پزشکی

3- انجام کنترل کیفی مراکز تصویربرداری

4- بهینه سازی پروتکل های تصویربرداری ام.آر.آی.

5- انجام آنالیز های کمّی روی تصاویر ام.آر.آی. شامل:

– آنالیز FMRI

– آنالیز DTI

– آنالیز PWI

– آنالیز SWI

– آنالیز DWI

– آنالیز MRS

– آنالیز مپ T2 *

6- انجام تصویربرداری و آنالیزهای پیشرفته در بیماری های: آلزایمر، اپی لپسی، تومورهای مغزی، سرطان پروستات، سرطان سینه، بیماری های کبدی