گروه سیگنال و تجهیزات پزشکی: معرفی گروه

 

 

معرفی گروه:

گروه سیگنال و تجهیزات پزشکی با جمعی دوستانه از برجسته ترین پژوهشگران و اساتید کشور در راستای توسعه تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی و مدلسازی بیولوژیکی مشغول به فعالیت است. فعالیت های گروه شامل تولید تجهیزات اندازه گیری، تحریک بینایی، تحریک شنوایی، رابط‌های مغز-رایانه، انواع ماژول های پردازشی سیگنال های حیاتی و مدل های بیولوژیکی است.

این گروه در سال 97 موفق به ساخت سامانه تحریک بینایی با توانایی اعمال هر مدل تحریک بینایی شده است. همچنین در سال 98 موفق به ساخت سامانه اندازه گیری فشار تماسی با دقت بالا شده است. همچنین در حوزه رابط های مغز-رایانه نیز پیشرفتهای جچشمگیری در گروه به دست امده که نتایج ان در معتبر ترین مجلات دنیا به چاپ رسیده است.