راهبری جراحی به کمک تصویر: معرفی گروه

درباره ما

آزمایشگاه راهبری جراحی به کمک تصویر در سال 1383 در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد. در این آزمایشگاه تمرکز بر روی فرآیندهایی است که امکان محل یابی و نمایش دقیق ­تری به جراحان در حین عمل می ­دهد.

اهداف اصلی آزمایشگاه به شرح زیر می­ باشد: 

  • ایجاد و توسعه­ ی روش ­های استفاده از داده‌های حین عمل جراحی، به ­منظور مکان‌یابی یا به­ روز کردن داده‌های قبل از عمل جراحی جهت افزایش دقت جراحی در سیستم ­های جراحی به­ کمک تصاویر.
  • ایجاد و توسعه روش­ های نمایش حجمی تصاویر پزشکی، پیاده‌سازی و توسعه­ ی روش‌های پردازش موازی به ­منظور بهینه‌سازی الگوریتم‌های مورد استفاده.
  • توسعه فن ­آوری‌های پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی با استفاده از پیاده‌سازی روش‌های پیشرفته بخش‌بندی، انطباق و مدل­سازی.
  • ایجاد فن ­آوری نوین در ترکیب داده‌های حقیقی و مجازی.
  • توسعه روش ­های مبتنی بر ربات در سیستم­ های جراحی به­ کمک تصاویر.