آزمایشگاه انفورماتیک پزشکی:معرفی گروه

 

 

درباره ما:

آزمایشگاه انفورماتیک پزشکی در سال 2013 در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی (RCSiTM)دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد.  فعالیتهای اصلی در این آزمایشگاه شامل کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های تصمیم یار پزشکی و پردازش داداه های پزشکی می باشد.

 

 

هدفهای اصلی شامل:

  • کاربرد هوش مصنوعی در طراحی، شبیه سازی و ارزیابی دستگاهها و الگوریتم ها
  • سیستم های تصمیم یار پزشکی
  • بینایی ماشین
  •  

     

ارتباط با ما:

آدرس: تهران-  بلوار کشاورز- بیمارستان امام خمینی – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی- آزمایشگاه انفورماتیک پزشکی