آزمایشگاه فراصوت پيشرفته و پردازشهای آرایه ای در پزشکی: معرفی گروه

درباره ما

آزمایشگاه فراصوت پيشرفته و پردازشهای آرایه ای در پزشکی با تمرکز بر روی سونوگرافی پزشکی و زمینه پردازش سیگنال مغزي از سال 2013 شروع به فعاليت نموده است.

به عنوان خلاصه، فعالیت های فعلی را می توان به صورت زیر ذکر کرد:

  • پردازش و ضبط آرایه اي سیگنال زیست پزشکی (به عنوان مثال سيگنال مغزي، داده های سونوگرافی آر اف)
  • پردازش آرایه اي سیگنال سونوگرافی و بازسازی تصویر (اولتراسوند با نرخ فريم بالا، فوتواكوستيك و تصویربرداری داپلر)
  • تحریک فراجمجمه اي مغز با جريان الکتریکی
  • تحریک مغز به وسيله ي اولتراسوند متمرکز
  • رابط های رایانه ای مغز
  • تحقیقات علوم شناختی

تاکنون این آزمایشگاه در تدوین روش های پردازش سیگنال تكنيكال و کاربردی، نمونه های اوليه آزمایشی، نسخه های نیمه صنعتی سیستم های فوق الذکر برای کار در آزمایشگاه های تحقیقاتی موفق بوده و بخش تحقیق و توسعه به طور مستمر در تلاش برای ترویج محصولات توسعه یافته مي باشد كه به زودی ارائه می شود.