درباره ما

پژوهشکده فناوری­ها و تجهيزات پيشرفته پزشکی  ثمره سالها تلاش موفقيت­آميز محققين کشورمان در قالب مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي است. مرکز مزبور به عنوان اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد علوم و مهندسي در حوزه پزشكي در کشور، در سال 1373 در مجتمع بيمارستاني امام­خميني به عنوان بزرگترين مجتمع بيمارستاني کشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران تأسيس گرديد تا با فراهم­سازي بستر همکاري­هاي تنگاتنگ بين بخش­هاي مهندسي و باليني و انجام فعاليت­هاي پژوهشي در راه استقلال صنعتي كشور و توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت تجهيزات نوين پزشكي با توجه به ملاحظات بومي گام بردارد.

در پي گسترش فعاليت اين مرکز و تخصصي تر شدن تحقيقات و فعاليتها، در سال 1389، دو مرکز ديگر با نامهاي مرکز تحقيقات تصويربرداري سلولي- مولکولي و مرکز تحقيقات فناوريهاي بيومديکال و رباتيک ايجاد شد. امید می­رود از این طریق بخشی از زمینه­های لازم برای قرارگيري ميهنمان در زمرة کشورهاي پيشگام در حوزه فناوري­هاي نوين پزشکي فراهم شود. از جمله برنامه­هاي اين مجموعه گسترش مرزهاي دانش و تلاش در جهت آموزش و پژوهش فناوريهاي پيشرفته پزشکي در سطح جهاني و تربيت نيروي انساني توانمند در حوزة فناوريهاي پيشرفته پزشکي به منظور توسعه و ارتقاي سطح سلامت کشور، بررسي، شناسايي و كمك به رفع نيازهاي بخش­هاي مختلف خدمات بهداشتي و درماني کشور در زمينه توسعه و بکارگيري تكنولوژي و ايجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتكران مراكز علمي و پژوهشي داخل و خارج كشور مي­باشد.