برنامه راهبردی

 

 

o ضعف در سازوکارها و فرآیندهای مطلوب سازمانی در راستای ایجاد انسجام و یکپارچگی در مراکز و تکمیل زنجیره فناوری و نوآوری 

o عدم وجود منابع و حمایت های مالی و بودجه ای مناسب در راستای تحقق اهداف سازمانی

o ضعف در ارتباطات و اطلاع رسانی مناسب مردمی و اجتماعی

o ضعف در فرآیندها و سازوکارهای همکاری با صنایع تجهیزات پزشکی و محدودیت دایره ارتباطی با شرکت‌های زایشی حاصل از فعالیت‌های مجموعه

o محدودیت فضا به منظور استقرار و چینش بهینه مراکز تحقیقاتی،محققین و زیرساختها

o تجهیزات و زیرساخت‌های فنی ناکافی به منظور فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه

o ضعف در برنامه‌ریزی مستمر آموزش‌های تخصصی و کارگاه‌های مهارت‌افزایی مرتبط با نوآوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی

o ضعف در بهره گیری از تجربیات دانشی مراکز تخصصی و افراد شاخص برون سازمانی

o ضعف در مدیریت دانش و فرآیندهای منسجم همکاری‌های بین‌فردی و بین گروهی در راستای هم افزایی‌های علمی و فناوری

o عدم توجه مناسب به برگزاری همایش‌ها، رویدادها و نشست‌های تخصصی فناورانه در راستای ماموریتها

 

 

o استقرار در بزرگترین مجتمع بیمارستانی تخصصی کشور

o تعلق سازمانی به برجسته ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور

o بهره‌مندی از متخصصین و صاحبنظران تراز اول علمی و بالینی کشور

o حضور منابع انسانی مجرب ، متخصص ، خلاق و فناور در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده

o وجود آزمایشگاه‌ها و تجهیزات تخصصی اولیه در حوزه فناوری های پیشرفته پزشکی

o وجود فرهنگ سازمانی دانش بنیان در راستای تکمیل زنجیره دانش و فناوری

o وجود ارتباطات سازمانی با نهادهای بالادستی و مراکز سیاستگذار در نظام نوآوری و سلامت

o وجود ظرفیت آموزشهای مهارتی در راستای تربیت و توانمندسازی متخصصین در حوزه فناوریهای پیشرفته پزشکی

o وجود منابع و ظرفیتهای ساختاری متنوع ، پویا و هم افزا در راستای تحقق زنجیره فناوری از ایده تا محصول

o وجود گستردگی و تنوع دانشی و تخصصی در گرایشات علمی در راستای هم افزایی های فناورانه و نوآورانه

o بهره مندی از دانشجویان و نخبگان جوان در راستای تقویت نظام خلاقیت و نوآوری سازمانی

o وجود همکاری های علمی و فعالیتهای تیمی و گروهی در مراکز تحقیقاتی

o بهره مندی از ظرفیت همکاریها و تعاملات بین المللی و وجود تجربیات موفق در این عرصه

o همکاریها، هم‌راستایی و هم‌افزایی گروه‌های تحقیقاتی در پژوهشکده با بخش‌های تحقیق و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان

o وجود زیست بوم مناسب برای توسعه فناوری و تجاری سازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

پژوهشکده با هدف اساسی «پژوهشهای کاربردی و توسعه فناوری در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی» به دنبال پاسخ به نیازهای نظام سلامت در این عرصه بوده و در این راستا به« ایجاد ، توسعه و ترویج و تجاری سازی فناوری، تحقیقات کاربردی، آموزش های تخصصی، تبادل دانش و فناوری با صنعت، همکاری های بین المللی و تربیت و توانمندسازی متخصصین خلاق و نوآور» می پردازد تا با مزیت رقابتی «بهره گیری از مشارکت متخصصین بالینی و توجه به تکمیل زنجیره فناوری از ایده تا محصول در حوزه فناوری های پیشرفته پزشکی» یاریگر «نظام خدمات سلامت، متخصصین بالینی و جامعه» بوده و در نهایت در ایجاد « جامعه ای بهره مند از سلامت و رفاه عمومی» نقش آفرین باشد.

 

 

پژوهشکده خود را متعهد به رعایت و تحقق ارزشهای زیر میداند :

 

o توجه به حفظ کرامت و حقوق انسانی

o رعایت اخلاق حرفه ای در تحقیقات علمی و پایبندی به حقوق مالکیت فکری

o باور به اصل صداقت و تعهد کاری

o ایجاد فرصت های برابر و عادلانه در راستای ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی

o تشویق به کار گروهی و تیمی با هدف هم افزایی سازمانی

o توجه به اصل مسئولیت اجتماعی در راستای تحقق منافع عمومی

o پژوهش تقاضامحور با هدف اثربخشی و تکمیل زنجیره نوآوری

o رعایت کیفیت در تولیدات علمی

o اهمیت دادن به خرد جمعی در تصمیمات و اقدامات

o ایجاد حس تعلق خاطر به سازمان و شکل گیری هویت جمعی

o ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری

 

 

پژوهشکده در افق بلندمدت، مجموعه ای پیشرو در تحقیقات کاربردی ، ارتقای مرزهای دانش و نقش آفرینی در تکوین، توسعه ، ترویج و تجاری سازی فناوری های پیشرفته پزشکی بوده و با بهره گیری از تعاملات نزدیک با متخصصین بالینی، آموزش های تخصصی و توسعه همکاریهای بین المللی در پی تحقق اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در سطح بین المللی در حوزه فناوریهای پیشرفته پزشکی و ارتقای سطح کیفی سلامت جامعه و رفاه عمومی می باشد.