تحقیقات / RCBTR
ارزیابی و بهینه سازی هندسه ی سیستم تصویربرداری فوتوآکوستیک به منظور تصویربرداری فانتوم معادل بافت پستان

امروزه جهت غربال گریِ سرطان پستان علاوه بر معاینات متداول پزشکان، استفاده از مدالیته های تصویربرداری تبدیل به امری جدایی ناپذیر در تشخیص شده است. روش های تصویربرداری متداول جهت غربالگری سرطان پستان شامل روشهای تصویربرداری ماموگرافی، ام آرآی و سونوگرافی می باشد. هر یک از این روش های تصویربرداری در کنار مزایا دارای معایبی نیز هستند...


طراحی و پیاده سازی سیستم رهگیری سوزن با استفاده از اثر فرومغناطیس فلزات و آرایه سنسورهای مغناطیسی در مداخلات هدایت سوزن با اولتراسوند ناحیه ستون فقرات

هدایت و جایگذاری دقیق نوک سوزن در نقطه هدف، یکی از پروسه‌های مهم در مداخلات هدایت سوزن است. امروزه روش غالب استفاده از دستگاه C-arm و تصویربرداری X-Ray است که دوز اشعه بالایی را به بیمار و به‌ویژه پزشک و تکنسین‌ها وارد می‌کند. اخیرا تلاش‌های زیادی جهت به‌کارگیری مدالیته اولتراسوند در این مداخلات شده است که علارغم...


سه بعدی سازی تصاویر التراسوند دو بعدی بدون قید، به کمک دوربین های استریو

رشد کیفیت تصاویر و تکنولوژی سیستم های تصویربرداری التراسوند از یک سو، و تصویربرداری آسان، زنده و بدون آسیب التراسوند از سوی دیگر سبب شده تا بکارگیری این نوع تصاویر با اقبال بیشتری روبرو شود. یکی از کاربردهای تصویربرداری التراسوند، در عمل های جراحی با رویکرد حداقل تهاجم (MIS) است که در آن جراح علاوه بر دانش...


طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ماژول پردازشی پاسخ ساقه مغز به محرک‌های پیچیده شنوایی

تـشخیص بـه موقـع کم شنوایی در کودکان و متعاقـب آن مداخلـه درمـانی بـه موقـع، باعث ارتقای سطح سلامت و پتانـسیل هـای کـودک در تمـامی حیطه های رشدی و تواناییهای شناختی وی مـی گـردد و عـدم تشخیص و مداخله درمانی به موقع بـا خطـر افـزایش اخـتلالات یــادگیری همــراه بــوده و بهــای تمــام شــده مداخلــه، درمــان آموزشهای تخصصی، هزینـه­هـای...


طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان

کاربرد سیگنال های TEOAEو ABR در کلینیک ها جهت بررسی سلامتی یا عدم سلامتی مسیرهای شنوایی و تعیین آستانه های شنوایی است. قیمت بالای نمونه های وارداتی این سیستمها و ظرفیتهای مالی محدود تامین آنها از سوی دیگر، دسترسی بهنگام بیماران و متخصصان شنوایی شناسی را به این سیستم ها محدود کرده است و شانس تشخیص به...


طراحی و پیاده‌سازی سیستم مبتنی بر ترکیب اطلاعات سنسور‌های مغناطیسی و تصاویر اولتراسوند جهت راهبری پروسه تزریق ستون فقرات کمری

هدایت و جایگذاری دقیق نوک سوزن در نقطه هدف، یکی از پروسه‌های مهم در مداخلات هدایت سوزن است. در این میان، تزریقات مفصل facet و ناحیه اپیدورال با توجه به نزدیکی محل تزریق به عصب، از جمله بارز‌ترین کاربرد‌هایی است که اهمیت دقت در این پروسه را نمایان می‌کند. امروزه روش غالب استفاده از دستگاه C-arm و...


بررسی نحوه کد شدن عصبی سیگنال پاسخ ساقه مغز به تحریک شنیداری

مکان یابی توده های ریه در فانتوم برونش از طریق فیوژن تصاویر EBUS و CT در سیستم نویگیشن برونکوسکوپی

اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ریه برای بیماران در مراحل اولیه بیماری در حال افزایش است. برونكوسكوپي حين عمل يك روش تهاجمي زنده براي تشخيص ضايعات بدخيم ريوي است در حالي كه سونوگرافي تکمیلی انتهای ریه (EBUS) كه راهنماي مستقيمي براي مکان یابی سایت های خارج از درخت هوایی فراهم مي كند، به رويه ی استانداردي...


حذف نویز و بهبود پاسخهای برانگیخته ی شنوایی به محرک صحبت بوسیله تبدیل ویولت گسسته

پاسخ های برانگیخته ی شنوایی به محرک صحبت پاسخ های نوظهوری در عرصه ی پاسخ های برانگیخته ی شنوایی هستند که ارزیابی بالینی بسیار دقیق تری نسبت به پاسخ های سنتی همانند ABR از سیستم شنوایی و پردازش آن در اختیار می گذارند اما این نوع پاسخ ها به دلیل طولانی تر بودن محرک اعمالی (محرک صحبت)...


ارایه روش جدید جایگذاری پیچ در مهره های کمری به کمک انطباق سطوح تصاویر استریو حین عمل و تصاویر CT قبل از عمل ستون فقرات

ستون فقرات یکی از بافت های بسیار مهم و حیاتی است که به دلیل ساختار پیچیده اش و نیز حساسیت ساختارهای عروقی-عصبی احاطه کننده آن همواره مورد توجه بوده است. در میان عمل های جراحی صورت گرفته روی این بافت عمل جایگذاری پیچ در مهره ها بسیار حائز اهمیت است.عمل جایگذاری پیج در مهره ها به منظور...