تحقیقات / ongoing project
حذف نویز و بهبود پاسخهای برانگیخته ی شنوایی به محرک صحبت بوسیله تبدیل ویولت گسسته

پاسخ های برانگیخته ی شنوایی به محرک صحبت پاسخ های نوظهوری در عرصه ی پاسخ های برانگیخته ی شنوایی هستند که ارزیابی بالینی بسیار دقیق تری نسبت به پاسخ های سنتی همانند ABR از سیستم شنوایی و پردازش آن در اختیار می گذارند اما این نوع پاسخ ها به دلیل طولانی تر بودن محرک اعمالی (محرک صحبت)...


طراحی یک رابط مغز و رایانه براساس پتانسیل های برانگیخته ی بینایی به منظور تایپ حروف برروی نمایشگر

یک رابط مغز رایانه Brain-Computer-Interface(BCI) سیستمی است که برای انسان این امکان را فراهم می کند تا بدون دخالت مستقیم ماهیچه‌ها و با استفاده از سیگنال‌ مغز خود یک عمل خاص(مانند کنترل یک پروتز، تایپ حروف، بیان منظور ویا کنترل ابزارهای اطراف) را انجام دهد. رابط های مغز رایانه مبتنی بر انواعی از پتانسیل های مستخرج از...