تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ریه برای بیماران در مراحل اولیه بیماری در حال افزایش است. برونكوسكوپي حين عمل يك روش تهاجمي زنده براي تشخيص ضايعات بدخيم ريوي است در حالي كه سونوگرافي تکمیلی انتهای ریه (EBUS) كه راهنماي مستقيمي براي مکان یابی سایت های خارج از درخت هوایی فراهم مي كند، به رويه ی استانداردي براي تشخيص سرطان از طریق برونكوسكوپي تبدیل شده است. متأسفانه ، هیچ ارتباط مستقیمی بین EBUS و سایر روشهای تصویربرداری تشخیصی برقرار نشده است، که این امر منجر به تغییرات گسترده عملکرد پزشک و بیوپسی نا صحیح می شود. در این مطالعه ی ما یک سیستم ناوبری EBUS / CT را پیشنهاد می کنیم که به صورت هم افزایی EBUS را با تصاویر سه بعدی توموگرافی کامپیوتری (CT) از قفسه سینه بیمار ترکیب می کند و ترکیبی واقعی از EBUS و CT را جهت مکان یابی محل سایت های بیوپسی خارج از درخت هوایی در طول برونشوسکوپی امکان پذیر می سازد.