تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

هدایت و جایگذاری دقیق نوک سوزن در نقطه هدف، یکی از پروسه‌های مهم در مداخلات هدایت سوزن است. امروزه روش غالب استفاده از دستگاه C-arm و تصویربرداری X-Ray است که دوز اشعه بالایی را به بیمار و به‌ویژه پزشک و تکنسین‌ها وارد می‌کند. اخیرا تلاش‌های زیادی جهت به‌کارگیری مدالیته اولتراسوند در این مداخلات شده است که علارغم مزایای متعدد، به دلایلی همچنان کاربرد محدود دارد. یکی از این دلایل سخت بودن رهگیری همزمان نواحی هدف و نوک سوزن در تصاویر in-plane و بویژه out-of-plane بوده است. در این پروژه، هدف طراحی و پیاده‌سازی سیستمی مبتنی بر آرایه سنسور‌های مغناطیسی جهت رهگیری مارکر مغناطیسی متصل به نوک ابزار و یا استفاده از اثر فرومغناطیس فلزات و رهگیری سوزن مغناطش‌شده است. برای این‌کار از شبکه‌های عصبی پرسپترون به‌عنوان روشی شناخته‌شده و کارا در حل مسایل رگرسیون و کلاس بندی استفاده می‌کنیم.