تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

هدایت و جایگذاری دقیق نوک سوزن در نقطه هدف، یکی از پروسه‌های مهم در مداخلات هدایت سوزن است. در این میان، تزریقات مفصل facet و ناحیه اپیدورال با توجه به نزدیکی محل تزریق به عصب، از جمله بارز‌ترین کاربرد‌هایی است که اهمیت دقت در این پروسه را نمایان می‌کند. امروزه روش غالب استفاده از دستگاه C-arm و تصویربرداری X-Ray است که دوز اشعه بالایی را به بیمار و به‌ویژه پزشک و تکنسین‌ها وارد می‌کند. اخیراً تلاش‌های زیادی جهت به‌کارگیری مدالیته اولتراسوند در این مداخلات شده است که علیرغم مزایای متعدد، همچنان کاربرد محدود دارد. یکی از این دلایل سخت بودن رهگیری همزمان نواحی هدف و نوک سوزن در تصاویر in-plane و بویژه out-of-plane بوده است. در این پروژه، هدف طراحی و پیاده‌سازی سیستمی مبتنی بر ترکیب اطلاعات سنسور‌های مغناطیسی و تصاویر اولتراسوند است، طوریکه کم هزینه و قابل اتکا بوده و با قالب فعلی اتاق عمل سازگار باشد. برای این منظور تخمین موقعیت شفت و نوک سوزن بصورت سلسله مراتبی و تعاملی توسط بلوک‌های پردازش نرم افزاری و پردازش سخت افزاری انجام می‌شود.