تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر امیر همایون جعفری
منتشر شده در:

کاربرد سیگنال های TEOAEو ABR در کلینیک ها جهت بررسی سلامتی یا عدم سلامتی مسیرهای شنوایی و تعیین آستانه های شنوایی است. قیمت بالای نمونه های وارداتی این سیستمها و ظرفیتهای مالی محدود تامین آنها از سوی دیگر، دسترسی بهنگام بیماران و متخصصان شنوایی شناسی را به این سیستم ها محدود کرده است و شانس تشخیص به موقع اختلالات شنوایی نوزادان و اقدامات به هنگام درمانی را مورد تهدید قرار داده است. لذا دستیابی به سیستم قابل اطمینان با قیمت مناسب و قابلیت رشد و ارتقای قابلیتهای آن با پیشرفت دانش فنی در پاسخگویی متناسب به نیاز جامعه مخاطب به لحاظ تعداد و قیمت و عدم وابستگی به تامین از طریق واردات، هدف اصلی این پروژه خواهد بود.