تحقیقات / RCMCI
تاریخ: //
توسط: دکتر محمد رضا ای
منتشر شده در:

یکی از تجهیزات مفید مورد نیاز در بخش های پزشکی تشخیصی دستگاه اندازه گیری جذب ید می باشد که به کمک دتکتور سنتیلاتور قادر به شمارش پرتوهای خارج شده از تیروئید بیماران مبتلا به بیماری است و می تواند در زمان خیلی کوتاه جذب ید بیمار را اندازه گیری و در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئید کمک بسیار نماید. از آنجائیکه بعضی مراکز بدین منظور گاهی اوقات از دستگاههای دوربین گاما استفاده می کنند که مستلزم هزینه و وقت بیشتری است و بکارگیری دستگاه ذکر شده به صرفه اقتصادی نیز هست.


بدین منظور طی پروژه ای در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، سعی شد با بررسی نمونه های مختلف این دستگاه و با بررسی دقیق کلیه اجزاء این سیستم ها و شناسایی کلیه پارامترهای مهم در این دستگاه که شامل قسمتهای مختلف مکانیکی، نرم افزاری و الکترونیکی میباشد، نمونه این دستگاهها را با هزینه کمتر در داخل کشور طراحی و ساخت.