تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

هدف از این پروژه طراحی و ارزیابی سیستم فوتوآکوستیک مبتنی بر ال ای دی است. در این پروژه ارزیابی سیستم بر روی فانتوم معادل بافت انجام شد. در این مطالعه امکان سنجی به کارگیری این روش تصویربرداری برای استفاده در جراحی مغز سنجیده می شود. نمایش حاشیه تومور گلیوما برای برداشت حداکثری تومور که شباهت ظاهری با بافت نرمال مغزی دارد یکی از چالش های جراحی مغز است. با توجه به توانمندی روش فوتوآکوستیک در نمایش رگ های حاشیه تومور امکان نمایش حاشیه تومور در حین جراحی گلیوما برای برداشت امن حداکثری تومور وجود دارد.