تحقیقات / RCMCI
تاریخ: //
توسط: دکتر محمد رضا ای
منتشر شده در:

توموگرافی تابش پوزیترون(PET) یک تکنیک تصویر برداری هسته ای است که از خصوصیات واپاشی منحصر به فرد رادیونوکلئیدهایی استفاده (PET) توموگرافی تابش پوزیترون می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند. در دسترس بودن دستگاه اختصاصی حیوانات این مزیت را دارد که امکان استفاده از توموگرافی تابش پوزیترون را برای فرآیندهای آزمایشگاهی در همه زمان ها فراهم میکند . با توجه به شباهت توزیع رادیودارو و متابولیسم بین پستانداران بزرگ و انسان، تصویربرداری PET از این حیوانات چندین مزیت را برای ما فراهم می کند. از این مزیتها میتوان به تخمین دوز تابشی به وسیله بررسی توزیع ردیابهای جدید PET تمام-بدن، بررسی تاثیر داروهای جدید سیستم عصبی مرکزی بر روی مغز و بررسی میزان اشغال داروها در سیستمهای گیرنده در مغز یا سایر نقاط بدن اشاره کرد. همچنین بررسی متابولیسم یک ردیاب در این حیوانات می تواند اطلاعات مهمی را برای برنامه های آینده انسانی فراهم کند


با این حال، پستانداران غیر انسانی، به دلیل بزرگ بودن معمولاً در اسکنرهای بالینی PET کلینیکی تصویربرداری می شوند که رزولوشن مکانی نسبتاً ضعیفی در مقایسه با یک اسکنر PET حیوانی کوچک دارند. از سال 2017 به بعد چند اسکنر مخصوص پستانداران غیر انسانی طراحی PET شده است که در تصویربرداری از این حیوانات به ویژه در تصویربرداری از مغز آن ها بسیار کاربردی بوده است.هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای مختلف اسکنرهای NHP و بهینه سازی ویژگیهای مهم این اسکنرها است.