تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

رشد کیفیت تصاویر و تکنولوژی سیستم های تصویربرداری التراسوند از یک سو، و تصویربرداری آسان، زنده و بدون آسیب التراسوند از سوی دیگر سبب شده تا بکارگیری این نوع تصاویر با اقبال بیشتری روبرو شود. یکی از کاربردهای تصویربرداری التراسوند، در عمل های جراحی با رویکرد حداقل تهاجم (MIS) است که در آن جراح علاوه بر دانش مربوط به آناتومی بیمار که در تصاویر توموگرافی پیش از عمل وجود دارد، به مکان بافت ها در حین عمل نیاز دارد. در این پروژه تلاش شده تا جمع آوری تصاویر دو بعدی که در مکان و زاویه دلخواه تهیه شده اند و ساخت تصویر سه بعدی، امکان به روز رسانی محل قرار گیری بافت ها در تصاویر توموگرافی فراهم شود. برای این منظور، به کمک سیستم های ردیابی موقعیت پروب التراسوند در حین تصویربرداری ثبت می¬شود. در این طرح از نرم افزار های Plus Server، برای برقرار ارتباط و اخذ داده ها میان سیستم های ردیابی و التراسوند و نرم افزار 3D Slicer، برای نمایش داد ها بهره گرفته شده است.