تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

امروزه جهت غربال گریِ سرطان پستان علاوه بر معاینات متداول پزشکان، استفاده از مدالیته های تصویربرداری تبدیل به امری جدایی ناپذیر در تشخیص شده است. روش های تصویربرداری متداول جهت غربالگری سرطان پستان شامل روشهای تصویربرداری ماموگرافی، ام آرآی و سونوگرافی می باشد. هر یک از این روش های تصویربرداری در کنار مزایا دارای معایبی نیز هستند که سبب می شود به عنوان روش روتین غربالگری سرطان پستان در نظر گرفته نشوند. فوتوآکوستیک روش تصویربرداری نسبتا جدیدی است که با بهره مندی از قدرت تفکیک فراصوتی و کنتراست نوری قابلیت نمایش انواع مختلف تومور را دارد.


هدف اين پروژه ارزیابی و بهینه سازی هندسه ی سیستم فوتوآکوستیک به منظور تصویربرداری از بافت پستان می باشد. با توجه به توانمندی تصویربرداری فوتوآکوستیک، این روش توانایی شناسایی انواع بیشتر تومور در مقایسه با ماموگرافی و فراصوت را دارد. هندسه های تصویربرداری مختلفی برای فوتوآکوستیک وجود دارد که در این پروژه به ارزیابی و بهینه سازی این هندسه ها برای تصویربرداری از پستان پرداخته می شود.