تحقیقات / RCBTR
تاریخ: //
توسط: دکتر علیرضا احمدیان
منتشر شده در:

ستون فقرات یکی از بافت های بسیار مهم و حیاتی است که به دلیل ساختار پیچیده اش و نیز حساسیت ساختارهای عروقی-عصبی احاطه کننده آن همواره مورد توجه بوده است. در میان عمل های جراحی صورت گرفته روی این بافت عمل جایگذاری پیچ در مهره ها بسیار حائز اهمیت است.عمل جایگذاری پیج در مهره ها به منظور fixation ستون فقرات انجام می گیرد و خطا در این با استفاده از تصاویر گرفته شده از بافت مورد نظر و هدایت جراحی به کمک این تصاویر می توان به دقت بالایی در جراحی دست یافت اما در اثر جابجایی ستون فقرات، هم راستایی بین تصاویر قبل از عمل و شرایط حین عمل از بین می رود که باعث می شود تصاویر پیش از عمل چندان قابل اطمینان نباشند. با استفاده از دوربین استریو می توان دوز دریافتی را به میزان زیادی کاهش دهد و میزان جابجایی را از طریق انطباق تصاویر CT و استریو محاسبه کرد.جایگذاری می تواند منجر به وارد آمدن صدماتی به ساختارهای عروقی یا عصبی احاطه کننده آن شود