گروه سیستم های پیشرفته تصویربرداری پرتوی ایکس(AXIS): پروژه ها

 

 

پروژه‌ها:

پروژه‌های خاتمه یافته:

 

 

۱- عنوان پروژه : “طراحی و ارزیابی سیستم تصویربرداری فوتوآکوستیک به منظور نقشه برداری مغز موش با استفاده از رنگدانه های حساس به ولتاژ – به روش شبیه سازی”

دانشجو: محمدرضا فولادی – پروژه کارشناسی ارشد

۲- عنوان پروژه: “طراحی و ارزیابی پارامترهای فیزیکی یک سیستم پرتودهی فراصوت جهت تغییر نفوذپذیری سد خونی مغز”

دانشجو: زهرا خدابخشی – پروژه کارشناسی ارشد

۳- عنوان پروژه: “طراحی یک الگوریتم جدید بازسازی تصویر به روش تکرار بر پایه مدل برای میکروسی تی جهت کاهش میزان اکسپوژر”

دانشجو: گلشن محمودی – پروژه دکترای تخصصی

۴- عنوان پروژه: “طراحی و بهینه سازی پارامترهای یک ترانسدیوسر آرایه-فازی فراصوت جهت تحریک موثر بافت عمقی مغز”

دانشجو: مریم صالح نیا – پروژه کارشناسی ارشد

۵- عنوان پروژه: “بهینه سازی هندسه و روش بازسازی تصویر جهت بهبود کیفیت تصویر در روش تصویربرداری اولتراسوند سی تی (USCT) با استفاده از شبیه سازی”

دانشجو: راضیه سلگی – پروژه کارشناسی ارشد

۶- عنوان پروژه: “طراحی و پیاده سازی یک مدل جهت بررسی اثر فشار امواج آکوستیکی فراصوت بر دامنه و فاز سیگنال‌ الکتریکی مغز”

دانشجو: فاطمه بنی اسد – پروژه کارشناسی ارشد

۷- عنوان پروژه: “طراحی و پیاده سازی یک مدل جهت بررسی اثر فشار امواج آکوستیکی فراصوت بر دامنه و فاز سیگنال‌ الکتریکی مغز”

دانشجو: آزاده امامی- پروژه دکترای تخصصی- استاد راهنمای دوم

۸- عنوان پروژه: “طراحی و ارزیابی سیستم پروتوتایپ فوتوآکوستیک به منظور تصویربرداری از تومور گلیوما در فانتوم مغز”

دانشجو: ابراهیم نجف‌زاده- پروژه دکترای تخصصی- استاد راهنمای دوم

۹- عنوان پروژه: “طراحی، مدلسازی و ارزیابی عملکرد اسکنر توموگرافی تابش پوزیترون اختصاصی مغزی با رزولوشن و حساسیت بالا به روش شبیه سازی مونت کارلو”

دانشجو: پیمان شیخ‌زاده- پروژه دکترای تخصصی- استاد راهنمای دوم

 

 

پروژه‌های در دست انجام :

۱- عنوان پروژه: “ارزیابی مقایسه ای روش سی تی دو انرژی و تک انرژی در بهبود تشخیص ضایعات عروق ریوی “

دانشجو: عدنان هنرداری – پروژه کارشناسی ارشد

۲- عنوان پروژه: “ارزیابی نانوذرات کنتراست زای هیبریدی در تشخیص سلول‌های سرطان دهانه رحم با استفاده از تصویربرداری سونوگرافی و سی تی اسکن”

دانشجو: علی طریقت نیا – پروژه دکترای تخصصی

۳- عنوان پروژه: “طراحی پروتکل بهینه تصویربرداری جهت جداسازی مواد به روش میکروسی‌تی دو انرژی در کاربردهای پیش بالینی”

دانشجو: امیرحسین صادقی – پروژه کارشناسی ارشد

۴- عنوان پروژه: “کاهش آرتیفکت ناشی از ماده حاجب در پروسه تصحیح تضعیف با استفاده از تصاویرمیکرو‌سی‌تی دو انرژی در تصویربرداری میکرو پت-سی‌تی”

دانشجو: حجت ممی زاده – پروژه کارشناسی ارشد

۵- عنوان پروژه: “ارزیابی اثر رجیستریشن تصاویر اولتراسوند با تصاویر سی تی در کاهش خطای براکی تراپی با استفاده از فانتوم”

دانشجو: مهناز سیری – پروژه کارشناسی ارشد

۶- عنوان پروژه: “ارائه‌ی پروتکل جدید تصویر برداری جهت بهینه‌سازی کیفیت تصویر در میکرو سی‌تی”

دانشجو: ندا محمودی – پروژه کارشناسی ارشد

۷- عنوان پروژه: “طراحی الگوریتمی با استفاده از یادگیری عمیق جهت طبقه بندی انواع ناهنجاری های گیرافتادگی استخوان ران”

دانشجو: ساره طیبی نژاد- پروژه دکترای تخصصی

8- عنوان پروژه: “طراحی و پیاده سازی الگوریتم های اصلاح به منظور کاهش آرتیفکت های ناشی از تغییر دما حین تصویربرداری در میکرو سی‌تی”

همکاران طرح: محمدرضا فولادی- گلشن محمودی

۹- عنوان پروژه: “طراحی یک مدل پیشین بر اساس تئوری سنجش فشرده تحت الگوریتم تکرارشونده PWLS جهت کاهش میزان تابش دهی و زمان تصویربرداری در میکرو سی‌تی و ارزیابی کمی مدل ارائه شده با استفاده از فانتوم های میکرو سی‌تی”

همکاران طرح: محمدرضا فولادی- گلشن محمودی