گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی: پروژه ها

 

 

تیم نورو:

فعالیت های تیم

 • تصویربرداری از بیماری صرع
 • تصویربرداری از بیماری آلزایمر
 • تصویربرداری از بیماری MS

دستاورد ها

 • حدود 20 گرنت تحقیقاتی از بخش تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بیش از 10 مقاله چاپ شده در ژورنال های ISI و بیش از 20 مقاله peer-reviewed و conference abstracts

برنامه های آینده

 • انجام مطالعات ملی و بین المللی چند مرکزی بر روی سرطان
 • توسعه نرم افزار های کمک تشخیصی
 • نوشتن پروپوزال های ملی و بین المللی و چاپ مقالات با ایمپکت بالا و انتشار پتنت رویکردهای جدید
 

 

تیم اسکلتی عضلانی:

فعالیت های تیم

 • طراحی و توسعه پروتکل های ام.آر.آی. کمی برای تعیین مرحله زوال استخوانی کورتیکال مرتبط با سن در انسان ( از جمله پوکی استخوان)
 • تصویربرداری استخوان کورتیکال به صورت ex-vivo و  in-vivoبرای کمی سازی تخلتخل استخوانی
 • تصویربرداری چند مدلی برای تعیین و تشخیص کیفیت استخوان (توسعه بیومارکر های کمی استخوان)

دستاوردهای تیم

 • بیش از 10 گرنت تحقیقاتی ملی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات استئوپروز
 • بیش از 10 مقاله چاپ شده در ژورنال های ISI و بیش از 20 مقاله peer-reviewed و conference abstracts

برنامه های آینده

 • انجام مطالعات ملی و بین المللی چند مرکزی مالتی مدال بر روی پوگی استخوان
 • توسعه نرم افزار های کامپیوتری کمک تشخیصی
 • نوشتن گرنت های ملی و بین المللی
 

 

تیم کنسر :

فعالیت های تیم

 • طراحی و توسعه پروتکل های MRI چند پارامتری برای اهداف تشخیصی و طراحی و پیگیری درمان
 • تصویربرداری مختص هر بیمار در تومورهای مغزی، سرطان های سر و گردن، پروستات، سینه، کبد و سرطان های زنان
 • استفاده از روش های آنالیز کمی بر اساس تکنیک های هوش مصنوعی و دیتای بزرگ (big data)

دستاورد ها

 • حدود 20 گرنت تحقیقاتی از بخش تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بیش از 10 مقاله چاپ شده در ژورنال های ISI و بیش از 20 مقاله peer-reviewed و conference abstracts

برنامه های آینده

 • انجام مطالعات ملی و بین المللی چند مرکزی بر روی سرطان
 • توسعه نرم افزار های کمک تشخیصی
 • نوشتن پروپوزال های ملی و بین المللی و چاپ مقالات با ایمپکت بالا و انتشار پتنت رویکردهای جدید
 

 

تیم فیزیک MRI:

فعالیت های تیم

 • دینامیک اسپین: مدل سازی و فهم مکانیسم تولید و دریافت سیگنال MR از سکانس های مختلف و روش های تصویربرداری آنها
 • توسعه سکانس: ایجاد سکانس های جدید در MRI و ارتقاء موارد فعلی
 • مهندسی RF: طراحی و پیاده سازی کویل ها و کویل های گرادیان

دستاورد ها

 • بیش از 10 مقاله چاپ شده در ژورنال های ISI و بیش از 20 مقاله peer-reviewed و conference abstracts

برنامه های آینده

 • انجام مطالعات ملی و بین المللی چند مرکزی در حوزه فیزیک MRI
 • توسعه پلتفرم شبیه ساز نرم افزار برای MRI
 • نوشتن پروپوزال های ملی و بین المللی و چاپ مقالات با ایمپکت بالا و انتشار پتنت رویکردهای جدید