گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی: پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی، مدلسازی و ارزیابی عملگرد سیستم پت اختصاصی حیوانات پستاندار با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

توموگرافی تابش پوزیترون(PET) یک تکنیک تصویر برداری هسته ای است که از خصوصیات واپاشی منحصر به فرد رادیونوکلئیدهایی استفاده (PET) توموگرافی تابش پوزیترون می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند. در دسترس بودن دستگاه اختصاصی حیوانات این مزیت را دارد که امکان استفاده از توموگرافی تابش پوزیترون را برای فرآیندهای آزمایشگاهی در همه زمان ها فراهم میکند . با توجه به شباهت توزیع رادیودارو و متابولیسم بین پستانداران بزرگ و انسان، تصویربرداری PET از این حیوانات چندین مزیت را برای ما فراهم می کند. از این مزیتها میتوان به تخمین دوز تابشی به وسیله بررسی توزیع ردیابهای جدید PET تمام-بدن، بررسی تاثیر داروهای جدید سیستم عصبی مرکزی بر روی مغز و بررسی میزان اشغال داروها در سیستمهای گیرنده در مغز یا سایر نقاط بدن اشاره کرد. همچنین بررسی متابولیسم یک ردیاب در این حیوانات می تواند اطلاعات مهمی را برای برنامه های آینده انسانی فراهم کند

با این حال، پستانداران غیر انسانی، به دلیل بزرگ بودن معمولاً در اسکنرهای بالینی PET کلینیکی تصویربرداری می شوند که رزولوشن مکانی نسبتاً ضعیفی در مقایسه با یک اسکنر PET حیوانی کوچک دارند. از سال 2017 به بعد چند اسکنر مخصوص پستانداران غیر انسانی طراحی PET شده است که در تصویربرداری از این حیوانات به ویژه در تصویربرداری از مغز آن ها بسیار کاربردی بوده است.هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای مختلف اسکنرهای NHP و بهینه سازی ویژگیهای مهم این اسکنرها است.

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی دستگاه اندازه گیری جذب ید جهت اندازهگیری فعالیت غده تیروئید

یکی از تجهیزات مفید مورد نیاز در بخش های پزشکی تشخیصی دستگاه اندازه گیری جذب ید می باشد که به کمک دتکتور سنتیلاتور قادر به شمارش پرتوهای خارج شده از تیروئید بیماران مبتلا به بیماری است و می تواند در زمان خیلی کوتاه جذب ید بیمار را اندازه گیری و در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئید کمک بسیار نماید. از آنجائیکه بعضی مراکز بدین منظور گاهی اوقات از دستگاههای دوربین گاما استفاده می کنند که مستلزم هزینه و وقت بیشتری است و بکارگیری دستگاه ذکر شده به صرفه اقتصادی نیز هست.
بدین منظور طی پروژه ای در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، سعی شد با بررسی نمونه های مختلف این دستگاه و با بررسی دقیق کلیه اجزاء این سیستم ها و شناسایی کلیه پارامترهای مهم در این دستگاه که شامل قسمتهای مختلف مکانیکی، نرم افزاری و الکترونیکی میباشد، نمونه این دستگاهها را با هزینه کمتر در داخل کشور طراحی و ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی میزان دز نشتی از اتاق های رادیولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالعه به روش توصیفی- مقطعی جهت تعیین میزان دز نشتی از بخش های راديولوژی تعدادی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران و همچنین دزیمتری در سایر بخش های مرتبط می باشد. در این پژوهش بخشی از مراکز راديولوژی اعم از اتاق پرتونگاری، سی تی اسكن، فلوروسکوپی و آنژيوگرافی (شامل مناطق تحت نظارت و تحت کنترل) جهت تعیین میزان دز نشتی از اتاق ها و همچنین منتخبی از بخش های ICU، NICU جهت ارزیابی دز دریافتی همراهان بیمار، سایر بیماران حاضر در اتاق وکارکنان غیر پرتوکار مورد مطالعه قرار گرفته شد. دزيمتر مورد استفاده جهت تعیین میزان دز نشتی، آشكارساز سنتیلاتور CFP SCINTILLOMETER مدل SCINT-2215 می باشد که دارای دقت اندازه گیری %3 ± و گستره ی اندازه گیری دز از 01/ تا 100 میكرو سیورت بر ساعت برای پرتوهای ايكس و گاما می باشد. دزیمتر غیر فعال مورد استفاده جهت ارزیابی دز دریافتی همراهان بیمار، سایر بیماران حاضر در اتاق وکارکنان غیر پرتوکار، آشکارساز ترمولومینسانس GR200 می باشد. همچنین جهت ارزیابی دز در سایر بخش های مرتبط توسط دزیمتر غیر فعال GR200 ، تعداد 25 عدد TLD بج به مدت 2 ماه در 5 بخش بیمارستان مرکز طبی کودکان نصب گردید و مقادیر دز ثبت شده مورد خوانش قرار گرفت. در ادامه مقادیر دز اندازه گیری شده توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی همبستگی نتایج آنالیز کمّی و کیفی در تصویربرداری PET/CT بیماران صرع لوب تمپورال در ایران

با توجه به حساسیت 50 درصدی تصاویر PET برای تشخیص صرع لوب تمپورال، نتایج بدست آمده از آنالیزهای کمی در تایید و کمک به تشخیص ناحیه درگیری موثر است. با توجه به اینکه تشخیص ناحیه درگیری، ممکن است در نهایت برای تشخیص کانون صرع و جراحی آن ناحیه منجر خواهد شود، حصول اطمینان از صحت تشخیص دیداری، بسیار حیاتی خواهد بود. در حال حاضر یکی از بهترین روش های کمک کننده به تشخیص دیداری صرع لوب تمپورال، آنالیز عددی نقاط مختلف مغز است.با در اختیار داشتن آنالیز کمّی، پزشکان می توانند نتایج را ارزیابی و به نتیجه دقیق تری در مورد کانون درگیری دست یابند. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه نتایج حاصل از آنالیز کمّی تصاویر پت مغزی بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای مخصوص آنالیز مغز، با گزارش های دایداری پت توسط پزشکان می باشد.

نتایج حاصل از این بررسی ها گامی موثر در جهت اعتبار بخشیدن به گزارش های دیداری پزشکان می باشد؛ در صورت همخوانی نتایج بدست آمده از آنالیز کمّی با نتایج دیداری ارائه شده توسط پزشک، قطعیت تشخیص بالا می رود، در صورت عدم همخوانی نتایج، با بررسی عوامل ایجاد اختلاف و مرتفع ساختن آنها، مجددا به صحت تشخیص و بررسی کمک خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمّی سازی تصاویر اسپکت در دستگاه HiReSPECT با استفاده از روش اعمال همزمان بازیابی رزولوشن و تصحیح تضعیف

سیستم اسپکت حیوانات کوچک (HiReSPECT) ) در ایران طراحی و ساخته شده است و امکان تصویربرداری با استفاده از رادیوداروهای مختلف را در اختیار قرار می دهد.هدف از اجرای طرح حاضر، اضافه کردن قابلیت انجام آنالیز کمّی به سیستم است. تصاویر قبل از انجام کمّی سازی حاوی مقادیر پیکسلی هستند که نشان دهنده تعداد شمارش های ثبت شده در آشکارسازهای سیستم هستند و میزان اکتیویته در بدن را نشان نمی دهند. در واقع تصاویر تنها یک توزیع نسبی اکتیویته را نشان می دهند. در حالی که برای انجام مطالعات پیش بالینی مقدار اکتیویته تجمع پیدا کرده در بافت ها مورد نیازاست.

در این طرح، تلاش شد ابتدا کیفیت تصاویر سیستم را تا حد امکان با استفاده بازیابی رزولوشن و نیز تصحیح اثر تضعیف فوتون افزایش داد. گام بعدی اضافه کردن قابلیت انجام آنالیز کمّی به تصاویر است تا بتوان میزان دقیق رادیو داروی تجمع پیدا کرده در بافت مدل های حیوانی را تخمین زده و در نتیجه نیاز به تشریح حیوانات بعد از هر اسکن را ازبین برد.