گروه آنالیز تصاویر مغزی: پروژه ها

 

 

پروژه های اتمام یافته

 1. طراحی سامانه جامع نقشه­برداری مغزی زبان و حافظه در نمونه‌های فارسی زبان برای هدایت اعمال جراحی مغز با استفاده از تصویربرداری مغزی ساختاری و عملکردی
 1. طراحی وراه اندازی سیستم ثبت و آرشیو تصاویر عملکردی مغزبرای موارد تحقیقاتی و بیمارانارجاعی به گروه آنالیز تصاویر مغزی
 1. تعیین نواحی حياتی مغز قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به تومور و صرع با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI
 1. بررسی نواحی مغزی مسئول فرایند بویایی در گروهی از بیماران آنوسمی با صدمات مغزی اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی و مقایسه آن با موارد نرمال
 1. ارزیابی پارامترهای طیف نگاری و آنالیز سیگنال MRS مایعات بدن حاصل از دستگاه NMR با هدف بررسی قابلیت تشخیصی بیماریهای متابولیکی
   

   

پروژه های در حال انجام

 1. بررسی و استخراج پارامترهای تکنیکی و محاسباتی مودالیته های فیزیولوژیک MRI برای تشخیص التهاب مغز در بیماران صرع مقاوم به درمان و بدون علامت در تصویربردار
 1. دروغ سنجی مظنونین به بزه اداره آگاهی با استفاده از تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی fMRI
 1. پیش بینی منطقه زبان پس از عمل جراحی با استفاده از fMRI,DTI,CSM
 1. اندازه گیری شاخص سایزعروقی تومور(Vessel size index ) به وسیله MRI قبل وبعد از درمان توسط داروی مهارکننده رگ سازی
 2. محاسبه پارامترهای متابولیکی مغز جهت تشخیص کانون صرع با استفاده از تصویربرداری وزن پرفیوژن و پذیرفتاری مغناطیسی
 1. بررسی تصویربرداری عملکردی fMRI و پارامترهای تکنیکی و پردازشی موثر در آن،، با هدف آشکارسازی تغییرات مغزی در بیماران سکته مغزی تحت درمان توانبخشی عصبی
 1. شناسایی ناحیه کنترل کننده درد در مغزو نخاع گردنی انسان با استفاده از روش fMRI
 1. تعیین محل تشنج صرعی در مغز از روی پردازش سیگنال های EEG به کمک الگوریتم های هوشمند فازی و یادگیری عمیق
 1. چهارچوب یکپارچه پیش پردازش در تصویربرداری تانسور انتشار با استفاده از آنالیز مؤلفه مستقل (ICA) برای ارزیابی حرکت
 1. بررسی تغییرات ارتباط کارکردی میان نواحی شبکه های مغزی در بیماری “تشنج غیر صرعی با منشا روانی” توسط داده های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کارکردی
 1. ارزیابی نوروپلاستیسیتی الیاف عصبی حرکتی در بیماران تومور مغزی با تصویربرداری تانسور انتشار (DTI)
 1. تمایز بین عود واقعی از عود کاذب در گلیوبلاستوما با استفاده از پارامترهای مختلف تصویربرداری وزن دیفیوژن
 1. شناسایی اختلال نورووژیکی کارکردی حرکتی براساس ارتباط کارکردی حالت استراحت