رباتیک: گالری عکس

 

 

نمایشگاه ساخت ایران آذر ماه ۹۸

بازدید رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی کشور اندونزی از ربات جراح سینا در ایران

جلسه شرکت سینا با وزارت بهداشت اندونزی برای ورود به بازار این کشور

بازدید وزیر بهداشت کشور اندونزی و معاونین وی از ربات جراح سینا

بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانش‌بنیان وفناوریهای برتر‌

بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانش‌بنیان وفناوریهای برتر‌

حضور شرکت سینا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی چین