محصولات / rcstim

(AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی حرفه ای

 آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscopy یا AFM 1. مقدمه اندازه‌گيري مورفولوژي سطوح نقش مهمي را در توليد، جهت كنترل فرايند توليد و تاييد محصول نهايي ايفا مي‌كند، كه مي‌توان با انواع ابزارهاي كه داراي قابليت‌هاي و محدوديت‌هاي متفاوت‌اند از جمله ميكروسكوپ نيروي اتميAFM و ميكروسكوپ تونل زني روبشي STM ، انجام شود. اسپکتروسکوپی نیروی اتمی یک تکنیک اندازه‌گیری...


میکروسکوپ پروبي روبشي حرفه ای

دستگاه تركيبي تونلي روبشي و نيروي اتمي (SPM) آشنایی با دستگاه SPM امروزه اهمیت شناسایی و بررسی مواد و سیستم‌ها با استفاده از سیستم‌های مشخصه‌یابی در فناوری‌های پیشرفته و تحقیقات به عنوان یک بخش مهم و غیرقابل اجتناب مطرح است . میکروسکوپ‌های پروبی روبشی یکی از کاربردی‌ترین سیستم‌های مشخصه‌یابی‌اند که با داشتن مجموعه‌ای از تکنیک‌ها توانایی بررسی سطح مواد با...