محصولات / rcmci
HiReSPECT

HiReSPECTیک سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزلوشن بالا می باشد.


این سیستم با قابلیت های چند منظوره و هم چنین ارائه بهترین عملکرد موجود برای تصویر برداری در تحقیقات پیش کلینیکی ، در عین حال برای مقاصدی از جمله تحقیقات دانشگاهی ، ساخت و ارتقای دارو مورد استفاده قرار می گیرد.


HiReSPECT یک سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی کوچک دو هده می باشد که تصاویر درون تنی سه بعدی با رزولوشن بالا از عملکرد فیزیولوژیکی حیوانات ازمایشگاهی کوچک را ارائه می کند.کاربردها:


تصویربرداری از حیوانات کوچک یک زمینه ی مطالعاتی نوین است که در شاخه های مطالعاتی مختلف بیومدیکال مانند عصب شناسی،آنکولوژی،قلب و عروق،ایمونولوژی و زیست شناسی کاربرد دارد. شرکت های داروسازی و مراکز تحقیقاتی می توانند از مزایای استفاده از دستگاه اسپکت بهره مند گردند که این مهم از طریق تسریع نمودن بهبود داروها و مارکرهای زیستی و بدست اوردن نتایج درون تنی قابل اعتماد تر و امکان طراحی مطالعاتی مقرون به صرفه حاصل می گردد.


تصویر قلب موش با استفاده از اسکنر HiReSPECT و تزریق رادیو داروی 99mTc-MIBI. تصویربرداری با تزریق رادیو داروی 99mTc-MIBI روش تشخیصی اولیه از ناهنجارهای قلب در تصویر برداریهای قلبی عروقی است.


4