محصولات / rcbtr
compo

OV3 سیستم راه بری جراحی جامع با عملکرد بالا در حوزه جراحی مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی می باشد.


این سیستم با استفاده از فن آوریهای پیشرفته و دوربین IR با دقت بالا به جراح راه بری دقیق تر و قابل اعتماد ارائه می دهد.


ویژگی‌های عمومی: 


–  سیستم طرح‌ریزی مستقل با تمام امکانات لازم


–  طراحی مناسب دستگاه با اشغال فضای کم و قابلیت مانور بالا


–  راحتی تنظیم نمایش‌گر مخصوص جراح


–  قابلیت پوشش فضای وسیع جراحی با استفاده از بازوهای بلند تنظیم شونده