محصولات / rcstim
(AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی حرفه ای

 آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی


Atomic Force Microscopy یا AFM


1. مقدمه


اندازه‌گيري مورفولوژي سطوح نقش مهمي را در توليد، جهت كنترل فرايند توليد و تاييد محصول نهايي ايفا مي‌كند، كه مي‌توان با انواع ابزارهاي كه داراي قابليت‌هاي و محدوديت‌هاي متفاوت‌اند از جمله ميكروسكوپ نيروي اتميAFM و ميكروسكوپ تونل زني روبشي STM ، انجام شود.


اسپکتروسکوپی نیروی اتمی یک تکنیک اندازه‌گیری بر اساس روش اپتیکی است و گاهی اوقات قطبیت و قدرت برهم کنش بین تیپ و نمونه را کنترل می‌کند. اگرچه برهم کنش تیپ و نمونه ممکن است تحت عنوان انرژی مطالعه شود، کمیتی که اندازه‌گیری می‌شود نیروی بین تیپ و نمونه است و بنابراین اسپکتروسکوپی نیرو نامیده می‌شود.


برخلاف تصویربرداری، اسپکتروسکوپی نیرو اساساً زمانی انجام می‌شود که لوپ فیدبک غیرفعال است. همانطور که در شکل 1 مشخص شده است، در اسپکتروسکوپی نیرو تیپ و کانتیلیور به عنوان سنسور نیرو عمل می کند.


 2. نحوه‌ی عملکرد دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی


میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی AFM سطح نمونه را توسط یک سوزن تیز، به طول 2 میکرون و غالبا قطر نوک کمتر از 10 نانومتر آنالیز می‌کند. سوزن در انتهای آزاد یک انبرک (کانتیلور =(cantilever به طول حدود 100 تا 450 میکرون قرار دارد.