هیات علمی / RCBTR
دکتر علیرضا احمدیان
رئيس مرکز تحقيقات بیومديکال و رباتیک
دکتر علرضا میرباقری
معاون پژوهشی مرکز تحقيقات بیومديکال و رباتیک
دکتر حسین عرب علی بیک
عضو هيات علمی
دکتر بهادر مکی آبادی
عضو هيات علمی
دکتر فرزام فرهمند
مدیر گروه جراحی رباتیک