هیات عملی / RCBTR
دکتر فرزام فرهمند
مدیر گروه جراحی رباتیک
ایمیل:
شماره تماس:
پیوندها: