امور اداری

رئیس امور اداری پژوهشکده

سرکار خانم مهندس سوده سماوات

 

شماره تماس

021-66581505 (داخلی 135)

021-66581506

انتقادات و پیشنهادات

(فعالیت های انجام شده در بخش امور اداری – خدمات (سال 1398

 

اصلاح سیستم اتوماسیون اداری پژوهشکده متناسب با پست های مندرج در چارت تشکیلاتی جدید .1
ساماندهی مکانیزم پرداخت اضافه کار و کارانه فصلی پرسنل پژوهشکده بر اساس عملکرد .2
نهایی شدن لوگوی فارسی و انگیسی، طراحی سربرگ های اداری و مهر اداری پژوهشکده .3
(نهایی کردن طراحی و چاپ تابلوهای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده ( 3 تابلو .4
طراحی و آماده سازی بنر و اسپیس فریم سالن ورودی پژوهشکده .5
ساماندهی تأسیسات پژوهشکده .6
بازسازی و ایزوگام بخش های تخریب شده سقف پژوهشکده .7
اصلاح اتاق امور اداری پژوهشکده و دو نفر از اعضای هیات علمی .8
برگزاری مراسم بزرگداشت شب یلدا .9
طراحی چارت جدید بخش اداری پژوهشکده به همراه تعیین مسئولیت های افراد .10
طراحی یک فرمت جدید جهت پیگیری اقدامات تصویب شده در جلسات .11
طراحی فرم گزارش کار هفتگی عادی و دورکاری .12
طراحی یک فرمت جدید برای نوشتن صورتجلسه ها .13
تنظیم و طراحی پروتکل دورکاری و بهداشتی مخصوص کارکنان جهت پیشگیری از کرونا و ادامه فعالیت ایشان بعد از تعطیلات نوروز .14